Chào tất cả mọi người!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!

Related Articles

ChatGPT có thể giúp bạn học tiếng Anh như thế nào?

Bạn có thể sử dụng ChatGPT theo nhiều cách khác nhau. Yêu cầu nó dịch văn bản từ ngôn ngữ của bạn sang tiếng Anh, giống như bạn có thể làm với các trang web dịch thuật khác. Hoặc yêu cầu nó cung cấp cho bạn các từ đồng nghĩa hoặc kiểm tra chính tả của bạn, giống như cách mà nhiều từ điển trực tuyến và từ điển đồng nghĩa làm cho bạn.

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *