ChatGPT có thể giúp bạn học tiếng Anh như thế nào?

ChatGPT có thể giúp bạn học tiếng Anh như thế nào?

Bạn đang tìm kiếm một cách bổ sung để thực hành tiếng Anh của mình?

Bạn có ước mình có một chuyên gia luôn có mặt 24 giờ để có thể trả lời câu hỏi mà bạn quên hỏi trong lớp học tiếng Anh ngày hôm đó không?

Có phải bạn đang khao khát học thêm tiếng Anh?

Nếu bạn đã trả lời ‘Có’ cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này, thì có lẽ ChatGPT, còn được gọi là OpenAI, có thể phù hợp với bạn.

Tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm!

1. Tạo câu ví dụ

Chúng tôi đã yêu cầu ChatGPT cung cấp cho chúng tôi hai thành ngữ liên quan đến cơ thể, cũng như một đoạn hội thoại để chúng tôi có thể xem các thành ngữ đó trong ngữ cảnh.

Sử dụng ChatGPT để tạo câu ví dụ tiếng Anh
Hình 1: Sử dụng ChatGPT để tạo câu ví dụ tiếng Anh

2. Hiểu các điểm ngữ pháp 

Bạn có thể sử dụng ChatGPT nếu gặp khó khăn trong việc hiểu một điểm ngữ pháp. Điều này rất hữu ích nếu bạn cần nhắc lại điều gì đó được dạy trong lớp học tiếng Anh của mình. Trong trường hợp này, chỉ cần nhập ‘Cho tôi xem các ví dụ về (điểm ngữ pháp) trong một cuộc trò chuyện thực tế.

Ngoài ra bạn có thể thử đóng vai một giáo viên tiếng Anh vì chúng ta đều học hỏi tốt từ những sai lầm và ChatGPT có thể giúp bạn điều này.

Nhập ‘Viết văn bản cho tôi với năm lỗi ngữ pháp và tôi sẽ tìm ra chúng’. Hãy dành thời gian để tìm câu trả lời rồi yêu cầu ChatGPT chỉ cho bạn những lỗi sai.

Sử dụng ChatGPT để hiểu các điểm ngữ pháp tiếng Anh
Hình 2: Sử dụng ChatGPT để hiểu các điểm ngữ pháp tiếng Anh

3. Tạo một ‘cuộc trò chuyện’

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm được một người luôn sẵn sàng luyện tập tiếng Anh như bạn. Đừng để đó là lý do để bạn không thực hành tiếng Anh của mình – hãy bắt đầu cuộc trò chuyện với ChatGPT. Chọn một chủ đề mà bạn muốn trò chuyện và nói với Chat GPT rằng bạn muốn trò chuyện. Nó sẽ hỏi bạn nhiều câu hỏi khác nhau và có thể chuyển chủ đề một cách thông minh theo cách rất thực tế.

Sử dụng ChatGPT để tạo một cuộc hội thoại tiếng Anh
Hình 3: Sử dụng ChatGPT để tạo một cuộc hội thoại tiếng Anh

4. Sửa chữa và cải thiện bài viết tiếng Anh của bạn

Bạn có thể sử dụng ChatGPT để sửa và thậm chí cải thiện bài viết của mình. Chúng tôi yêu cầu nó tìm ra điều gì sai trong bài luận của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đã yêu cầu nó cải thiện một bức thư thân mật từ Cấp độ A2 lên cấp độ B2. ChatGPT đã nhận ra tất cả các lỗi, đề xuất một cấu trúc tốt hơn và có thể sử dụng nhiều từ vựng thú vị hơn.

Chúng ta phải nhớ rằng ChapGPT là một cỗ máy, vì vậy chúng ta phải cực kỳ chính xác với các hướng dẫn của mình. Ví dụ một số lời nhắc rõ ràng và ngắn gọn mà bạn có thể sử dụng để tận dụng tối đa sự trợ giúp của ChatGPT:

  • Check my writing for spelling and grammar mistakes
  • Give me some synonyms to make this text B1
  • Suggest connectors to use for B1 level writing
Sử dụng ChatGPT để sửa và cải thiện bài viết tiếng Anh của bạn
Hình 4: Sử dụng ChatGPT để sửa và cải thiện bài viết tiếng Anh của bạn

Liên hệ Trung tâm anh ngữ Helios English

Di động: 097 943 1732 (Chị Chinh)

Email: info.teamhelios@gmail.com

Website: heliosenglish.com 

Fanpage: facebook.com/HeliosEnglish

Related Articles