Khóa học

  • 1 Bài học

    American Modification Accent

    Xây dựng nền móng đầu tiên để phát triển kỹ năng nghe – nói. Xây dựng bộ nhớ ngôn ngữ với cả 3 yếu tố nhạc điệu – âm thanh – ngữ nghĩa.